Most Recent Dutch Words:

duidelijk bepalen afmelden Afmelden anders acht achten bedrijven bedreven moe liefde slap gevaar post posten POST vormen vorm onbewust liggen gelegen situeren gesitueerd hof onverwacht aanwezig namelijk aanwezigheid slopen sluipen slop afspreken bewustzijn sloop bed alstublieft gevoelig gevoeligheid pretmakerij steltloper plannen plan poes stommerik virus speler spelers wegwijzer meter rondleiding aankoop aankopen latijn Latijn opstellen opgesteld toepassing vrijwilligerswerk tegelijk ontstaan vooruitkomen ook beslissing terug Terug verliezen verlies maatschappelijk medewerker inzetten inzet nalatigheid nalatig negende onkostenvergoeding snappen checken raderkast term refugié klusje aansturen zoeken Zoeken ontwikkeling mars linze afstoffer stapelen stapel sommige legenda onbekwaam onbekwaamheid uitvoeren uitvaren kordaat zien koper koperen elegant schat schatje leuren ontlasting peer vergunning adres toegeven brein omdat sleutel donatie sleutelen zoekmachine vormgeving heilwens heilwensen tastbaar fabriek jachthoorn decharge stremsel wasbenzine behoefte kleurspoeling winkelwagen loopbaan orkest smerig fabrikant zonder conform salamander tarief iemand vertrekken vertrek dromen drom ons voltooien schrijver voordracht gevolgen scene scène bevestigen poging binden ongeveer lager volkerenbond Volkerenbond agenda Agenda visagie hebben ziek zieken bestand Bestand verzetsbeweging zodat zich ezel inruilen inruil zijn verdubbelen ontspannen vereisen vereist binnentreden vermelden overvloed schaarste alinea schrijnwerker daadkracht refereren kerstbal uitrusten jagen interview interviewen leguaan staatsschuld verbetering verbeteringen dood doden piepen uiteindelijk uit uiten opstaan afvalverwijdering waterkoker schenken

Most Recent English Words:

double-bass exercise-book lean negate thrush bill shame excite excitement vehemence meat meats unfortunate snake sanguine engine engines example opulent diligent break-fix equiangular post POST checkup somersault quake quaking situate situated squirt sloop flag ambition charioteer bed privacy Privacy tie ties violate article Catholicism cadge slimy dizzy friend inquisitive inquisitiveness evoke closer regent tiny TINY mole barren jubilant meter boundary adversity picture lath distress heighten write harm venture liar intrusive paintwork review resolve consume term wait master devour engross engulf encroach infringe tantalum window-pane classify classification incomparable legend user-friendly deplete pinch pinching re-examine annoy annoying pause Pause devotion misery folklore Folklore lift-lock demand demanding fable tube tubes elegant bite bites peer pee kettle remember some unsteady reticence bit subsequent subsequently piety sailboat squat pump distinction no gross dandelion shape shapes regard pasture irrefutable unreal tundra incorrigible preposition prepositions salamander phlegmatic slim mania castle gratitude bother hot-blooded generous canvas Canvas indivisible relocate belittle scene dear dearest imply diary agenda cocky plan limit limited discotheque physical immaculate cast-off spirit democratic deteriorate deterioration alleviate subside chicken-pox rebuke subtract needle garden obedience castrate mayhem autocratic value consistent tender sniff sniffer avoidance cooker mate maintain instill pack packing festoon offer offered trigger door transfer routine nevertheless